Type something and hit enter

By On
debuyandi
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Kebanggaan bersama
Menerpa mahasiswa cendekiawan
Taqwa dan berakhlak mulia

Dibawah naungan panji-panji mentari
Kibarkan akademik Islam

Tingkatkan prestasi dan sumberdaya insan Indonesia
Ciptakan sarjana yang luas wawasan
Dan teguh aqidahnya

Kerja keras tiada menyerah
amal ma’ruf nahi munkar

Semerbak mewangi melati bangsaku
Menghijau negeri kita

Jaya UMP dan terus maju
Negeri damai dan sentosa

Click to comment